Fizik Diyarı-Hareket
   
 

Tanımlar:

  Yerdeğiştirme: Bir cismin aldığı yolun iki nokta arasındaki en kısa mesafesi.
  Yol: Bir cismin iki nokta arasında aldığı yol.
 
 
 
 
   
   
 
 
 
  Konum: Hareketlinin bulunduğu nokta.
  Hız: Hareketlinin birim zamanda (örneğin 1 sn'de) aldığı yol. Birimi m/s, km/h, m/dk...
  İvme: Hareketlinin hızının birim zamandaki değişme miktarı. Örneğin cisim hızını her 1 saniyede
  2'şer olarak arttırıyorsa (veya azaltıyorsa) cismin ivmesi 2'dir. Birimi,
   
  Hareket, düzgün doğrusal hereket ve sabit ivmeli hareket olmak üzere iki kısımda incelenir.
  1. Düzgün Doğrusal Hareket (Sabit hızlı Hareket):
  Bu hareket türünde cismin hızı sabittir. Yani cisim eşit zaman dilimlerinde eşit yollar alır.
  İvmesi sıfırdır. Cisim hareketi süresince hızını değiştirmez. En basit ve temel harekettir
 
  2. Sabit İvmeli Hareket:
  Düzgün hızlanan ve Düzgün yavaşlayan Hareket olmak üzere iki kısımda incelenir.
  a) Düzgün Hızlanan Hareket:
  Hızın düzgün olarak arttığı harekettir. İvme pozitif değerlidir. Özellikleri:
 
  Denklemlerdeki;
 

v: Cismin herhangi bir andaki hızı.

v(0): Cismin ilk hızını

x: Cisimin hareketi süresince aldığı yolu

a: ivme

t: zaman olarak sembolize edilmiştir.

Hareketin grafikleri için tıklayınız.
b) Düzgün Yavaşlayan Hareket:
Hızın düzgün olarak azaldığı harekettir. İvme negatif değerlidir. Özellikleri:
Burada ivme negatif olduğpu için denklemlerdeki ivmenin önündeki işaretin - olduğuna dikkat ediniz.
Hareketin grafikleri için tıklayınız.
Bağıl Hareket:
Bir hareketlinin başka bir hareketliye göre olan hareketidir.
Örneğin A cismine göre B'nin bağıl hızı isteniyorsa, A cismi gözlemci, B cismi gözlenen olur.
Nehir Problemleri:

d: Nehir genişliği

Va: Akıntı hızı

Vk: Kayığın hızı

V: Bağıl hız

O noktasından A'ya varmak üzere Vk hızıyla suyta giren kayık, akıntının Va hızı dolayısıyla x kadar sürüklenir
ve B gibi bir noktaya çıkar. Böylece kayık, yeredeki sabit bir noktaya göre v bağıl hızıyla hareket etmiş gibi
görünür.
Uyarı: Buradaki denklemler yukarıdaki örnek şekil içindir. Hız vektörlerinin durumuna göre değişebilir. bunun
için ezber yapmadan neyin ne için yazıldığına dikkat ediniz. Şöyle ki; bu hareket birbirine dik iki hareketin
bileşkesidir. Cisim hem karşı kıyıya geçiş yaparken hem de yatayda sürüklenmektedir. Dolayısıyla x
sürüklenme mesafesini akıntı hızı, d uzaklığını ise kayığın hızı alır.
Örnekler:
1.İlk Hızı  10 m/sn, olan bir araç ivmesi 4 m/s² olacak şekilde yavaşlarsa  3 saniyede kaç metre yol alır? 
2.

Hız-zaman grafiklerinin altındaki alan yolu verir. O halde;

x=10.4=40 m

3.
 

Daha fazla örnekler ve kendinizi sınamak için hareket testine, anlatımı sunum olarak izlemek için banka bölümüne göz atabilirsiniz.