Untitled Document

 

 

 

Bir maddenin birim hacmindeki kütle miktarına özkütle denir. Özkütle maddeden maddeye değiştiği için ve her maddenin özkütlesi sabit olduğu için ayırt edici bir özelliktir. Bir maddenin özkütlesi maddenin kütlesinin hacmine oranıyla bulunur.

Bağıntısına göre d özkütle, m kütle ve v hacimdir.
Bir maddenin özkütlesi ancak sıcaklık veya basınç ile değişebilir.

Grafikler:

Kütle-hacim grafiklerinin eğimi (tanjantı) özkütleyi verir.
Özellikler:
1. Karışıma birden fazla sıvı girip homojen karışırsa, karışımın özkütlesi:

ile hesaplanır.
2. Karışım eşit hacimli sıvılardan oluşuyorsa, sıvıların özkütlesinin aritmetik ortalaması karışımın özkütlesini verir.

3. Karışım eşit kütleli sıvılardan oluşuyorsa, karışımın özkütlesi;

4. Sıvı içine bırakılan bir cisim sıvı içine tamamen batıyorsa, sıvının yerdeğiştirme miktarı veya taşan sıvı hacmi cismin hacmine eşittir.

ÖRNEKLER:
1. Kütlesi 3 gr, hacmi 10 cm³ olan sıvı ile, kütlesi 6 gr , hacmi 8 cm³ olan sıvı karıştırıldığında karışımın öz kütlesi kaç cm³ olur?


2. Yoğunluğu 0,8 gr/cm³ olan A sıvısı ile 1,2 gr/cm³ olan B sıvısı eşit kütlelerle karıştırılıyor. Bu karışımda
A/B hacim oranı kaçtır?
mA=mB=m ise;
3. Kütlesi 75 gr olan bir deney tüpüne 25 gr su konup , içine 5 gr kalsiyum-sandoz tableti konuyor. Su ile
tabletin tepkimesinden 50 cm³ gaz oluştuğu ve tepkime sonrası tüp ile içindekilerin kütlesi 104,5 gr
ölçüldüğüne göre , gazın özkütlesini bulunuz.
Beklenen kütle= Tüpün kütlesi + Suyun kütlesi + tabletin kütlesi
Beklenen kütle = 75+25+5=105 gr
Ölçülen kütle = 104,5 gr.
Fark kütle = Gazın kütlesi = 105-104,5=0,5 gr.

4. Özkütlesi 3 gr/cm³ olan metalden yapılmış 5 tane bilye , içinde 140 cm³ su bulunan dereceli kaba
konduğunda su seviyesi 170 cm³ e çıkıyor. Buna göre tek bir bilyenin kütlesi kaç gr’ dır?
5 bilyenin hacmi=170-140=30 cm3
Bir bilye hacmi= 30/5=6 cm3
m=d.V=3.6=18 cm3
5. Tamamen su dolu bir kaba 10 gr kütleli bir cisim atıldığında cisim suya batarak 5 gr kütleli su taşırıyor. Cismin özkütlesini bulunuz. (dsu=1 gr/cm3)

Taşan suyun hacmi=Cismin hacmi=V= =5 cm3
dcisim= 2 gr/cm3